Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
 • 1
 • 2
 • 3

Zaključki 13. kolokvija o asfaltih in bitumnih

Hotel Golf, Bled, Slovenia, 24. in 25. november 2011.
Dokazano je, da imajo vlaganja v gradbeništvo in predvsem v infrastrukturo multiplikativne učinke, zato jih je potrebno vzpodbuditi. V tem smislu imamo nekaj predlogov, ki so pomembni tudi za industrijo asfalta in ki zagotavljajo večje aktivnosti na področju prometne infrastrukture in izboljšanja stanja voziščnih konstrukcij.


UVODNI NAGOVOR

Zvonimir Britovšek


Uvodni nagovor – Zvonimir BritovšekSpoštovani g. prof. Miroslav Premrov, dekan Fakultete za gradbeništvo v Mariboru, spoštovani predsednik združenja asfalterjev Slovenije g. Slovenko Henigman, spoštovani gostje, kolegice in kolegi, dragi prijatelji asfalterji iz Slovenije in tujine. V letu, ko praznujemo 15 let ustanovitve našega združenja, smo se zbrali na tradicionalnem kolokviju o asfaltih in bitumnih. Tokrat na trinajstem. To število je med ljudmi znano predvsem kot nesrečno. Zato ga nekateri izpuščajo. Mi ga nismo. Zaradi splošne krize, ne samo finančne in gospodarske, ki ji še ni videti konca, temveč tudi krize vrednot, padajo v Sloveniji gradbena podjetja kot domine. Splošna klima gradbeništvu ni naklonjena. Zaradi pohlepa nekaj posameznikov je postala kriva in oblatena celotna gradbena branža. Na njej se lomijo tudi in predvsem politična kopja. Firme, ki ob tem propadajo, so samo kolateralna škoda. Zato pa predvsem mi ne smemo pozabiti na velike dosežke, ki smo jim bili v zadnjih 15 letih priča ob izgradnji avtocestnega križa, na velik strokovni napredek v gradbeništvu, ki smo ga tudi v našem asfalterskem združenju aktivno soustvarjali.

 

Zbirali smo se v zadnjem novembrskem vikendu v Kranjski gori, kjer nas je najprej gostil Petrol v svojem hotelu Špik, kasneje, ko se je kolokvij prijel in nas je bilo iz leta v leto vedno več, pa smo se zaradi boljših prostorskih možnosti srečevali  v hotelu Kompas. Izmenjevali smo si izkušnje in pridobivali nova strokovna znanja. Kriza lahko odnese ljudem denar, ne more pa jim odnesti pridobljenega znanja in izkušenj. In znanje je bogastvo, ki ga moramo kljub težkim časom predajati in širiti naprej.

 

Kriza vedno povzroči veliko škode, prinese pa tudi nova spoznanja, nove rešitve, novo moč.
Pred nami so novi izzivi, novi projekti. Pripravljeni moramo biti na izgradnjo tretje razvojne osi. Omrežje državnih cest je iz dneva v dan bolj utrujeno in potrebno temeljite obnove. Tudi železnica čaka. Uveljavljajo se novi pogledi, uvaja se trajnostno gradbeništvo in tako imenovana zelena javna naročila. Tudi pri izgradnji infrastrukture bo potrebno delovati v smislu trajnostnega in sonaravnega razvoja. Ob upoštevanju nove paradigme (C2C) od zibelke do zibelke moramo z novimi vrednotami in vsem razpoložljivim znanjem slediti tudi v gradbeništvu, sicer bomo našim zanamcem pustili nepopravljivo škodo. Osveščenost, znanje in delovanje bo sprožilo efekt snežene kepe, ki ga še kako potrebujemo pri uresničevanju zastavljenih svetovnih, evropskih in ne nazadnje nacionalnih ciljev na področju varstva okolja. Gradbeništvo je pomembna panoga, saj je  gradbeništvo  na začetku, ali če želite na dnu  verige, na katero je vezanih še veliko drugih storitvenih dejavnosti in ne nazadnje tudi industrij.  Z gradnjo infrastrukture se šele vzpostavijo pogoji za razvoj prostora v njegovem najbolj elementarnem smislu. Zato naj bo sporočilo tega zbora tudi sporočilo tistim, ki odločajo o nadaljnji usodi naše branže, da jo je potrebno podpreti tudi zato, da se bo ohranilo v dolgih letih pridobljeno kvalitetno in široko znanje.

 

13 je v matematiki veselo število in ne samo veselo, je tudi srečno število. 
Zato naj bo ta 13. kolokvij tukaj na Bledu, v tem biseru Slovenije, simbol novega začetka.

V imenu združenja asfalterjev Slovenije vas vse skupaj v tem prijetnem okolju hotela Golf na Bledu lepo pozdravljam in prosim g.prof. Miroslava Premrova, dekana Fakultete za gradbeništvo v Mariboru, da nam spregovori. Hvala.

 SVEČANI NAGOVOR

predsednik ZAS, Slovenko Henigman


Svečani nagovor – predsednik ZAS, Slovenko Henigman Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji v svojem imenu in imenu Združenja asfalterjev Slovenije prav prisrčno pozdravljeni na 13. kolokviju o asfaltih in bitumnih. Ostajamo na Gorenjskem vendar prvič kolokvij organiziramo na Bledu, in če sodim po današnjim dnevu, uspešno in računam, da bo tako tudi jutri in v prihodnje. Živimo v zahtevnem času. Po letu 2008, ko se je zgodila velika svetovna recesija nam napovedi za leto 2012 ponovno govorijo o padcu ekonomije v celotni Evropi.
Slovenijo je takšno stanje močno prizadelo, še močneje pa se je odrazilo v gradbeništvu, v katerem vsi skupaj delujemo. Več kot 50 %-ni padec obsega aktivnosti v zadnjih treh letih je posledica zaključka avtocestnega programa in zmanjšanja ostalih del. Posledice so hude, večje število podjetij je propadlo, veliko delavcev je ostalo brez služb. In ni pravih zgledov, da se bo stanje zelo hitro izboljšalo.
Kako se je tej situaciji znašla slovenska industrija asfalta? Na prvi pogled bi rekel zelo podobno. Proizvodnja, ki je v zadnjih 15. letih znašala povprečno 1,8 mio ton, je v letošnjem letu padla na približno 1,2 do 1,3 mio ton. Navedeno pomeni tretjinski padec, če pa kot primerjavo vzamemo leto 2008 (proizvodnja 2,6 mio ton), pa je padec proizvodnje presega 50 %.
Zato so tudi v asfalterstvu posledice hude. Zmanjšujejo se ekipe pri vgrajevanju, zmanjšujejo ali ukinjajo se tehnološki oddelki in laboratoriji. Kar nekaj strokovnega kadra je že odšlo v bolj perspektivne dejavnosti. In to je dejstvo, ki nas mora neizmerno skrbeti. Asfalterska branža je bila vedno deficitarna s kadrom in z velikimi težavami je sodelujočim v času razcveta uspevalo povezati vse niti v dobro organiziran ustroj. Zaradi dobro delujočega sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti je bilo možno vse te asfaltne ceste zgraditi v primernem času in dobri kakovosti. V javnih medijih tega žal ne morete slišati, upam pa, da bo kmalu prišlo do spoznanja, da smo uspešno zgradili avtocestni križ in to za razmeroma primeren denar. Ne govorim na pamet. Verodostojne analize in primerjave to potrjujejo.
Vsekakor ne gre, da bi obupali. Dokazano je, da imajo vlaganja v gradbeništvo in predvsem v infrastrukturo multiplikativne učinke, zato jih je potrebno vzpodbuditi. V tem smislu imam nekaj predlogov, ki so pomembni tudi za industrijo asfalta in ki zagotavljajo večje aktivnosti na področju prometne infrastrukture in izboljšanja stanja voziščnih konstrukcij:

  •  Potrebni so novi državni načrti vlaganja v prometno infrastrukturo. Dolgoročnim nacionalnim resolucijam morajo slediti uravnoteženi 5 letni plani brez prevelikih nihanj. Sledijo letni plani, ki pa jih je treba tudi 100 % realizirati. Velike infrastrukturne gradnje potrebujejo dolgoletne priprave mi pa ne moremo več odlašati, zato je potrebno:
  •  Takoj pričeti s pripravo razpisov za obnovo državnih cest in tistih prometnih pasov na AC, ki so v slabem in zelo slabem stanju. Na cestninskih avtocestah slabega stanja vozišč enostavno ne sme biti
  •  Potrebno je bolj stopiti skupaj in več sodelovati. Najprej je to sodelovanje med največjima naročnikoma na cestah, saj je na tehničnem področju problematika velikokrat identična. Prav tako je potrebno več sodelovanja tudi med izvajalci, kjer naj bo čim manj brezplodnih in velikokrat tudi neutemeljenih pritožb na izbiro naročnikov. Navedeno je letos preprečilo marsikatero izvedbo del. Povejte mi kdo je tukaj profitiral?
  •  Pomembno povezovalno vlogo in krepitev stroke mora ponovno prevzeti tudi Inženir DRI, ki mu je država takšno vlogo tudi namenila. Pomembna pri povezovanju pa so tudi številna zelo dobro delujoča društva, ki delujejo na področju infrastrukture in potrebno jih je še bolj pritegniti k sodelovanju.
  •  Ena od pomembnih aktivnosti je za vse vrste del in storitev izdelati merila za oddajo del po principu Best - Cost- Quality, saj je oddaja del v vrednostih, ki ne pokrivajo niti stroškov prevozov ali vgrajenega materiala, napravila veliko škode slovenskemu gradbeništvu. Takšna merila smo za vse vrste del in storitev v stanju izdelati v nekaj tednih, pomemben pa je impulz in usmeritev naročnikov za takšno delo.
  •  Sodelovanje, povezovanje, inovativnost, ločevanje dobrih od slabih je pot, po kateri se moremo premakniti. Pozivam vas, da izkoristimo zadnje tedne v tem letu za pripravo pogojev za bolj uspešno leto 2012. Vsak na svojem področju.

 

Na področju asfalta smo za primer letos izdelali Smernice za manj hrupne asfalte, ki jih je potrebno preskusiti na poskusnih poljih in takoj vpeljati v prakso. Podobnih predlogov je bilo v zadnjih letih več kot npr. reciklaže, nizko temperaturni asfalti, izvedba dinamičnihpreiskav...Vse navedeno izboljšuje naše okolje in znižuje stroške. Seveda pa je začetek težak, nekaj stane, predvsem pa zahteva tudi tehnično znanje, voljo in pogum. Vsega tega nam neizmerno želim ob koncu in na začetku novega leta. Za konec mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki ste pripomogli k uspešni realizaciji letošnjega 13. KAB. Tudi letos smo s strokovnimi prispevki zagotovili dobro mešanico vrhunske in aplikativne stroke, slišali smo dva vizionarja glede izgradnje infrastrukture tukaj v Sloveniji, v sosednji Avstriji in Evropi. Že to kar smo slišali prvi dan kolokvija nas lahko navdaja z optimizmom. Za uspešno izvedbo kolokvija dovolite, da se zahvalim:

 

  •  Vsem udeležencem, posebej tistim, ki ste prišli iz številnih držav Evrope,
  •  Referentom, domačim in tujim,
  •  Programskemu in organizacijskemu odboru za pripravo tega kolokvija,
  •  Številnim pokroviteljem, na čelu katerih nas že vsa leta spremlja družba Petrol,
  •  Zahvala celotnemu tehničnemu timu, ki bdi nad organizacijo,                                    
  •  Zahvala vsem razstavljavcem in obema moderatorkama in na koncu,
  •  Zahvala vsem prizadevnim članom ZAS, ki to društvo podpirate.

Vsem iskrena hvala!

 STROKOVNI ZAKLJUČKI KOLOKVIJA

Kako naprej?

 1. Pazljivo načrtovanje vozišč - dimenzioniranje
 2. Priprava ustreznih konceptov asfaltnih zmesi za posamezno plast – asfaltni ustroj (pomen simulacij v laboratoriju in optimizacija programov preiskav)
 3. Naročanje in izdelava razvojno-raziskovalnih nalog
 4. Pospešiti Izdelavo poskusnih polj
 5. Izdelava novih TSC (recikaže, NTA, klasifikacija in uporaba manj hrupnih asfaltnih zmesi SMA-LA)
 6. Priprava tehničnih parametrov za vzpodbujanje oddaje del na osnovi boljših lastnosti cest (hrup, torne lastnosti, zmanjšana poraba energije in vhodnih materialov, daljša življenjska doba,….)
 7. Priprava realnih planov in zagon državnih infrastrukturnih investicij
 8. Priprava razpisov za obnovo vozišč in realizacija letnih planov naročnikov
 9. Oddaja vseh vrst del po principu kakovosti in cene (QCBS metoda – Quality and Cost Based Selection)
 10. Več sodelovanja – skupne koordinacije – vodilnih naročnikov in inženirja na tehničnem področju
 11. Več in boljše sodelovanje med izvajalci – manj pritožb!

 


PREGLED 13. KOLOKVIJA O ASFALTIH IN BITUMNIH V ŠTEVILKAH

št. udeležencev: domači 108  
tuji 32 Avstrija, Nemčija, Nizozemska, V. Britanija, Hrvaška
SKUPAJ: 140  
št. referentov: domači 13  
tuji 6  
SKUPAJ: 19  
št. razstavljalcev: SKUPAJ: 27  
št. pokroviteljev: generalni 1 Petrol
ostali 10 Benninghoven, CP Ljubljana, CGP, OMV Slovenija, SGP Pomgrad, AMMANN, DARS, DRI, STRABAG, ZAG,
tehnične predstavitve podjetij: domači 2  
tuji 5 Nemčija, Švica, Hrvaška, NIzozemska
SKUPAJ: 7

 

 


 

PROGRAM KOLOKVIJA

Hotel Golf, Bled                                                                      (Celotno vabilo s programom v PDF obliki)

 

ČETRTEK, 24. november 2011

 

08.30 – 09.00 Otvoritev srečanja
• red.prof.dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.; dekan Fakulteta za gradbeništvo Maribor
09.00 – 10.45 SEKCIJA 1:
RAZVOJ TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV NA CESTAH

Moderator: Janez Prosen

• mag. Bojana Lukač, Dušan Justin (SLO): Obnašanje asfaltne zmesi SMAo8 RmB pri nizkih in visokih temperaturah
• dr. Goran Mladenović (SRB), Ksenija Marc (SLO): Obnova AC Beograd - Surčin
• mag. Jožica Cezar, mag. Lidija Kegljevič Zagorc (SLO): Vloga dimenzioniranja voziščne konstrukcije v projektni dokumentaciji – tehnični in ekonomski vidik
• Alfred Weninger-Vycudil (A): Postopek dimenzioniranja voziščnih konstrukcij v kontekstu projektov javno-zasebnega partnerstva
• Egbert Beuving (NL-B): Tehnologija vroče asfaltne zmesi

Razprava
10.45 – 11.15 Odmor
11.15 – 13.00 TEHNIČNE PREDSTAVITVE PODJETIJ IN NJIHOVIH PRODUKTOV z razpravo
Moderator: mag. Jožica Cezar

Alexander Spaak (Vattenfall Europe Mining AG, D): Lignit v prahu za asfalt in bitumen
Dean Donko (SGP Pomgrad d.d., SLO): Predstavitev skupine SGP Pomgrad
Ralf Port (Benninghoven, D): Gorilnik za premogov prah in oprema
Jean Luc Didier (AMMANN Schweiz AG, CH): Black Move 2
Ema Kemperle (ZAG, SLO): Celostno preskušanje asfaltov in bitumnov
Iztok Ramljak, Tomislav Šafran (RAMTECH, HR): Podjetje Ramtech – proizvodi in storitve s področja asfaltne tehnologije in tehnologije hladne reciklaže
Lex van Zaane, Martin Križanič (Tridex, OOMS, NL, SLO): Inovativni proizvod za cestne konstrukcije in njihovo vzdrževanje (GlasGrid)
13.00 – 14.00 Kosilo
14.00 – 15.00 ASFALTERSTVO V EVROPI IN SLOVENIJI TER RAZVOJ CESTNE INFRASTRUKTURE
Moderator: izr. prof. dr. Andraž Legat

Slovenko Henigman, PREDSEDNIK ZAS IN DIREKTOR PODROČJA PRI DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ D.O.O. (SLO):
Asfalterstvo in asfaltne voziščne konstrukcije v Sloveniji za obdobje 2009-2011 in naprej

VABLJENO PREDAVANJE:
• Simon van der Byl
, GENERALNI SEKRETAR EAPA (VB-B): Posodabljanje evropske cestne mreže
15.00 – 15.30 Odmor
15.30 – 17.00 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE

VABLJENI PREDAVANJI:
Rajko Siročič, GENERALNI DIREKTOR DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ D.O.O. (SLO): Trajnostni razvoj prometne infrastrukture v Sloveniji
Franz Lückler, GENERALNI DIREKTOR AC-STYRIA (A): Najpomembnejše povezave v Evropi (jedrno omrežje)

Razprava
17.00 – 17.30 Odmor
17.30 – 18.30 • Tone Tiselj: Možnosti primerjave vodenja timov v poslovnem in športnem okolju
18.30 Svečani dogodek
s pozdravnimi nagovori organizatorja, pokrovitelja in mag. Gregor Ficko, direktor Direkcije RS za ceste
20.00 Skupna večerjaPETEK, 25. november 2011

09.00 – 11.00 SEKCIJA 2:
VARSTVO OKOLJA V ASFALTERSTVU

Moderator: Zvonimir Britovšek

• Prof. dr. Johann Litzka (A), Jürgen Haberl (A): Razvrstitev asfaltnih površin glede na emisijo hrupa
• Zvonimir Britovšek (SLO): Uporaba sekundarnih surovin v asfaltnih zmeseh
• Irena Fortuna (SLO): Izkušnje z uporabo drenažnega asfalta (PA) v Sloveniji
• Zvonko Cotič (SLO), Aleksander Ljubič (SLO): Predlog smernic in tehničnih pogojev za hladno reciklažo – penjeni bitumen

Razprava
11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.30 SEKCIJA 3:
TEHNIČNA REGULATIVA, MODERNE LABORATORIJSKE PREISKAVE IN PROJEKTIRANJE ASFALTNIH ZMESI

Moderator: Zvonko Cotič

• dr. Marjan Tušar (SLO): Razvoj in validacija laboratorijskih metod staranja,
namenjena za simulacijo staranja vgrajenih asfaltnih plasti
• Mitja Jurgele (SLO): Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije
• mag. Dejan Hribar (SLO): Fenomen polkrožno oblikovanih razpok in model širjenja razpoke na vozišču
• Aleksander Ljubič (SLO), Iris Dedić (HR): Pregled nekaterih reoloških lastnosti PmB 45/80-65 na slovenskem tržišču
•Primož Jurjavčič, Zvonko Cotič (SLO): Manjhrupni SMA - Pregled tehnične regulative v Evropi
13.30 Razprava in zaključek kolokvija


 

nazaj na vrh

Login or Register