Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
 • 1
 • 2
 • 3

Poročilo o 10. izobraževanju in usposabljanju operativnega asfalterskega kadra

  

ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije je v času med 16. in 17. marcem 2016 pripravilo tradicionalno 20. izobraževanje asfalterjev. Ker se izmenično izobražuje enkrat tehnični kader, drugič operativni, je letos potekalo 10. izobraževanje in usposabljanje operativnega kadra, ki je zajemalo predvsem delovodje, strojnike, tehnike, vodje skupin ter inženirje, ki se pretežno ukvarjajo z asfaltersko dejavnostjo. Osnovni cilj letošnjega izobraževanje je bil namenjen:

 

TEORETIČNI DEL:

-       Pregledu dimenzioniranj voziščnih konstrukcij in obravnavi tehnologij, ki jih uporabljamo,

-       Proizvodnji in vgrajevanju asfaltnih zmesi,

-       Obravnave tehnologij popravil poškodovanih vozišč,

-       Pregledu postopkov ponovne uporaba asfaltov po postopkih na licu mesta ali na asfaltnem obratu

-       Obravnavi zdravja delavcev v industriji in varstvo okolja

 

PRAKTIČNI DEL:

-       Praktičnim prikazom vgrajevanja asfalta s finišerjem s strani demonstratorjev na poligonu

-       Pregledu dela na asfaltnem obratu in v laboratoriju s strani demonstratorjev.

 

Tudi tokrat je naša prizadevanja podprla država s častnim pokroviteljstvom s strani MzI- DRSI, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je prevzela častno pokroviteljstvo nad dogodkom.

Izobraževanja se je v dveh dneh skupaj udeležilo 119 slušateljev iz 18. podjetij. Izobraževanje in usposabljanje je bilo razdeljeno na uvodni, teoretični in praktični del.:

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večnamenska dvorana v Naklem                                             
 

 

 

Dvorana hotela Kunst, Leskovec pri Krškem                                                           

Uvodni del

Za uvodne nagovore so poskrbeli: predsednik ZAS, Slovenko Henigman, namestnica direktorja DRSI, ga. Ljiljana Herga ter direktorja podjetja CP Kranj, d.o.o. Iztok Tonejec v Naklem in vodja razvoja pri podjetju CGP, d.d., Tadej Lamut v Krškem. 

 

Slovenko Henigman, predsednik ZAS:

Usposabljanje in izobraževanje delavcev v asfalterski branži je ena od najpomembnejših nalog ZAS, kajti na ta način zagotavljamo čim boljšo kakovost dela, sledimo napredku in negujemo našo dejavnost.

Asfalterstvo je zelo kompleksna dejavnost, kjer sodeluje cela veriga akterjev in vsi morajo svoje delo kar se da dobro opraviti. Nič ne pomaga, če imamo najboljše koncepte in proizvodnjo asfaltov, potrebno je tudi ustrezno vgrajevanje. Tam se na koncu pokaže celotna slika ustreznosti asfalta. Zato je zelo pomembno, da se delavci, ki vgrajujejo asfalt dobivajo na takšnih dve letnih usposabljanjih.

ZA ZAS-om je uspešno leto 2015, ko smo organizirali rekordno število dogodkov, največji doslej je bil tudi obisk na naših srečanjih, saj se jih je udeležilo več kot 800 udeležencev. Podobno lahko rečemo tudi za proizvodnjo asfaltov, ki je v letu 2015 ponovno presegla 1,5 mio ton, kar seveda še ni željena količina, smo pa za 12% presegli proizvodnjo iz leta 2014. Navedeno je dobra popotnica za 20 let ZAS kolikor mineva od ustanovitve našega združenja.

Poleg pozdrava vsem udeležencem je bila izrečena zahvala organizatorjem, referentom in podjetjem GGD,d.d. in CGP, d.d., ki sta nam dala na voljo svoje obrate za izvedbo izobraževanja. Posebna dobrodošlica je bila izrečena tudi kolegom iz Srbije, direktorjem cestnih podjetij, ki so združeni v Združenju Putar in ki so spremljali izvedbo izobraževanja.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik Združenja ZAS g. Henigman (Leskovec pri Krškem)                                                                                
Namestnica direktorja DRSI, ga.Ljiljana Herga, vodja sektorja za vzdrževanje in varstvo cest  (Naklo)

Ljiljana Herga:

»Opravljate zelo pomembno delo, proizvajate in vgrajujete asfaltne zmesi. Od vašega dela v veliki meri zavisi po kakšnih cestah se vozimo. Zato podpiramo tovrstna izobraževanja in želimo dodati tudi naš doprinos. Ta prispevek se kaže tudi v temu koliko sredstev namenjamo v vsakoletnem proračunu. Po zelo sušnih letih imamo ponovno nekaj več razlogov za zadovoljstvo. Letošnji proračun presega170 mio EUR. To je veliko, na drugi strani pa veliko premalo, da bi pričeli izboljševati stanje, ki pomeni, da je več kot 70% cestnih površin v slabem in zelo slabem stanju. Zato si bomo prizadevali, da se proračun v naslednjih letih okrepi, kar pomeni več dela tudi za vas. S tem pa bodo imele največ koristi ceste in mi vsi kot uporabniki.

»Želim vam prijetno delo in veliko novih znanj ter informacij«, je svoj nagovor zaključila ga. Herga.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor CP Iztok Tonejec

   

 

 

  

Iztok Tonejec, direktor podjetja CP Kraj, d.o.o. iz skupine GGD, d.d.:

Izrekel je dobrodošlico udeležencem izobraževanja in zaželel prijetno delo. V GGD- so zadovoljni, da je ZAS ponovno zaneslo na gorenjsko. Za podjetja so ta izobraževanje neprecenljiva, saj se znanja obnovijo, nadgradijo, zmanjša se število reklamacij, najboljšim delavcem je z napotitvijo na izobraževanje dano priznanje. Posebej je pomembno, da negujemo tako teoretični kot tudi praktični del in da se pridobljena znanja odražajo na naših cestah.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 g. Tadej Lamut, CGP                                          
 

 

 

                                                               

 

Tadej Lamut, vodja razvoja CGP, d.d.:

Izrekel je dobrodošlico udeležencem izobraževanja in izrazil največje veselje, da se srečujemo na jugu države v Krškem. Podjetje CGP, d.d. se zaveda izzivov, ki so postavljena pred asfalterje, zato zelo podpira tovrstna srečanja in izobraževanja.

V svojem predavanju na obeh izobraževanjih je predstavil proizvodnjo in vgrajevanje asfaltnih zmesi. Predstavil je vse faze proizvodnega procesa na asfaltnem obratu z opisom posebnosti.

Sledila je predstavitev vgrajevanja z vsemi posebnosti dela na finišerju in zgoščevanja asfaltnih zmesi z valjarji. Kljub temu, da so postopki udeležencem izobraževanja poznani so lahko uživali v dinamični in strokovno poglobljeni predstavitvi. 

 

Teoretični del

Predstavljena so bila naslednja predavanja:

 

 

 

 

 

 
 
 
ga. Jožica Cezar, direktorica STIA NGI, ki je kot vodja sekcije za izobraževanje pri ZAS pomemben člen pri organizaciji izobraževanj. Predstavila je aktivnosti v fazi načrtovanja voziščne konstrukcije. »Žal se na dimenzioniranje vozišč spoznajo vsi, zato se včasih dogajajo tako velike napake.« V svojem predavanju je opisala faze dimenzioniranja in predstavila tehnološke postopke, ki se glede na dane pogoje uporabljajo.
 
 
 

 g. Šuštar, direktor kakovosti GGD in eden od največjih poznavalcev asfalterske tehnologije pri nas, je predstavil primere DOBRE in SLABE prakse pri postopkih javnega naročanja, ki ga je izdelal na osnovi primerov, ki so bili pridobljeni s svetovnega spleta. Gradivo je bilo usklajeno z vodilnimi komercialisti vseh partnerskih podjetij ZAS, največjih proizvajalcev asfalta v Sloveniji. 

 •        Voziščne konstrukcije – projektiranje, izvedba, vzdrževanje – mag. Jožica Cezar, STIA NGI d.o.o.

         Proizvodnja in vgrajevanje asfaltnih zmesi – Tadej Lamut, CGP d.d.

         Tehnologije popravil poškodovanih vozišč – Janez Šuštar, CP Kranj d.o.o.

         Ponovna uporaba asfalta (na licu mesta in na obratu) in kontrola kvalitete – Damijan Zore, Igmat d.d.

         Zdravje delavcev in varstvo okolja – Zvonimir Britovšek, BRASTEH d.o.o.

Po posameznem predavanju je potekala živahna razprava med avtorji prispevkov in predavatelji.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Damijan Zore, je predstavil postopke reciklaž na licu mesta oziroma na asfaltnem obratu. V odvisnosti od razpisa oziroma projektne dokumentacije je izbran postopek, izvajalci se prilagajajo zahtevam. V Sloveniji je 8 asfaltnih ba, ki lahko dodajajo do 15 % hladne asfaltne zmesi (rezkanec), v pripravi je nov asfaltni obrat GGD, ki bo omogočal toplo dodajanje v bistveno večjih odstotkih. Kar nekaj podjetjih je že sedaj v stanju stabilizirati na licu mesta, kjer so posebej pomembne priprave (receptura), pri debelini stabiliziranja je odsvetoval pretiravanje, saj je pri debelinah nad 25 cm težko doseči homogenost in splošno kakovost stabilizirane plasti.  
 
g. Britovšek, direktor DRC je predstavil postopke najnovejša spoznanja pri varovanju delavcev v industriji in tehnologije za varovanje okolja. Poleg zaščitne opreme je potrebno posebno pozornost namenjati ureditvi gradbišč, posebej tistim pod prometom in ostalim nevarnostim, ki prežijo na gradbiščih. Opisal je tehnološke postopke, ki pozitivno vplivajo na okolje kot npr. uporaba toplih asfaltnih zmesi in asfaltnih zmesi za zanižanje hrupa.

 

Po osvežitvi in kosilu je sledil praktični del na poligonih v območjih asfaltnih obratov v Lažah (CPG) in Murski Soboti (TAP oziroma Pomgrad).

 

Praktični del


 

 

 

 

 

 

 

Prikaz vgrajevanja s finišerjem, asfaltni obrat Drnovo, Janez Šuštar, dolgoletni demonstrator pri ZAS
 

 

   

 

 

 

 Prikaz vgrajevanja s finišerjem, Drnovo
                                                       

Praktični prikaz vgrajevanja s finišerjem na poligonu (Janez Šuštar in Marko Balkovec s sodelavci), ki je zajemal naslednje vsebine:

 

       Delovni postopki pri vgrajevanju asfaltnih zmesi

       Navoz zmesi na finišer in razdelitev pred vgrajevalno gred

       Nastavitev parametrov na finišerju, obravnava napak zaradi pomanjkljivih in neustreznih nastavitev nivelirne naprave za višinsko vodenje finišerja

       Zgoščevanje asfaltnih zmesi

       Detajli; obdelave stikov, obdelave jaškov (kvalitetna izvedba del)

       Načini izvedbe in popravil

       Asfaltni obrat: (Milan Pirc, GGD in Samo Perinšek, CGP)

 

       Laboratorij: Predstavitev laboratorija in preiskav tekoče kontrole (Luka Cuderman, GGD in Tadej Kolar, CGP)

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstratorja g. Šuštar na poligonu (Bistrica pri Tržiču)
 

   

 

 

g. Milan Pirc – predstavitev obrata in proizvodnje (deponija Bistrica pri Tržiču, GGD)

Preskus znanja

Po končanem usposabljanju so udeleženci opravili preskus znanja, ki je zajemal 18 vprašanj. Test je reševalo 111 udeležencev. Uspešnih je bilo 97%, ki so pravilno odgovorili na 9 ali več vprašanj. V povprečju so udeleženci pravilno rešili 15 vprašanj (83% uspešnost). Največ težav je povzročalo vprašanje: Katere so najpogostejše nesreče pri vgrajevanju asfalta?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženci pri preizkusu znanja (Leskovec pri Krškem)
 

 

Seznam udeležencev, ki so opravljali izpit lahko vidite TUKAJ

 

Anketa o udeležbi

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luka Cuderman, predstavitev laboratorija pri GGD 
 

 

 

                                                               

103 udeležencev je izpolnilo Anketo o zadovoljstvu na izobraževanju in usposabljanju. Statistični podatki analize ankete so razvidni iz spodnje razpredelnice:

 

vprašanje

ocena*

teoretični del (proizvodnja, kakovost, sanacije poškodb,...)

4,4

praktični del (poligon, laboratorij, asfaltni obrat,...)

4,5

ocena mnenja o vsebini izobraževanja

4,4

ocena mnenja o gradivu

4,4

ocena predavateljev (kvaliteta in strokovnost predstavitve)

4,6

mnenje o organizaciji (izobraževanja, primernost lokacije)

4,5

*anketiranci so svoje mnenje podajali z oceno od 1 (slabo) do 5 (odlično)

 

Polega navedenega so bili udeleženci usposabljanj pozvani tudi k oceni in komentarju, s katerimi so, med ostalimi, pozitivno ocenili delo na poligonu, pohvalili so predavatelje, predstavljene novosti in celotno organizacijo izobraževanja.

Kritičnih pogledov praktično ni bilo, izjemoma glede slabše vidljivosti posameznih razpredelnic v gradivu.

 

Splošna ocena izobraževanja je zelo dobra, zato se bo večina udeležencev ponovno udeležila takšnega dogodka in ga tudi priporočila svojim sodelavcem.

 

 

 

 

nazaj na vrh

Login or Register