Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu
  • 1
  • 2
  • 3

Mednarodna delavnica o dimenzioniranju voziščnih konstrukcij

                                                                                                                         

   

MEDNARODNA DELAVNICA O DIMENZIONIRANJU VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ

INTERNATIONAL WORKSHOP ON PAVEMENT DESIGN

Pregled trenutnih in prihodnjih praks za dimenzioniranje voziščnih konstrukcij

Review of current and future practice for pavement design

Lokacija in datum:

Ponedeljek, 7.  november 2016 | LARIMAR Hotel

A-7551 Stegersbach pri GRAZ-u, Avstrija

www.larimarhotel.at

 

 

Organizatorji:

ZAS, Slovenian Asphalt Pavement Association & Czech Asphalt Association v sodelovanju z OMV Refining & Marketing (Sponzor)

 

 

 

Delavnice se je udeležilo 45 udeležencev iz naslednjih držav: Nemčija, Slovaška, Madžarska, Srbija, Češka, Avstrija in Slovenija.

Uvodne nagovore so predstavili: mag. Slovenko Henigman (predsednik ZAS) , Petr Svoboda (direktor SPVS) in dr. Markus Spiegel (OMV).

Sledila je predstavitev 13.  referatov, ki so jih predstavili  predstavniki posameznih držav. Najprej je bila predstavljena obstoječa praksa, nato cilji za naprej.

Aktualno stanje na področju dimenzioniranja voziščnih konstrukcij  in pogled v prihodnje v Sloveniji je predstavil mag. Mitja Jurgele.

Prispevek, ki ga je predstavil Mitja Jurgele je bil izdelan v delovni skupini, ki je bila sestavljena pod okriljem ZAS in v kateri so sodelovali naslednji strokovnjaki:

Mag. Mojca Ravnikar Turk, ZAG

Mag. Julijana Jamnik, CESTEL

Mag. Mitja Jurgele, DRI

Matic Poznič, DARS

Aleksander Ljubič, IGMAT

Simon Žiberna, GI-ZRMK

Zvonko Cotič, STRUCTUM

Mag. Slovenko Henigman, SLOMAN in ZAS

 

 

 

 

 

Delovna skupina se je sestala na več srečanjih in je oblikovala tudi naslednje zaključke delavnice:

1. Delavnica o dimenzioniranju voziščnih konstrukcij je bila pred 8. leti, 2008 prvič organizirana kot interni dogodek v Sloveniji. Temu čez štiri leta sledila 2. delavnica z mednarodno udeležbo v Ljubljani. Zaradi velikega interesa smo v sodelovanju s Češkim asfalterskim združenjem (SPVS), pod pokroviteljstvom družbe OMV organizirali 3. delavnico. Obstoji realna želja, pa tudi potreba, da delavnica postane tradicionalna in da se odvija na vsakih 4 leta. S strani ZAS je bila dana pobuda, da bo naslednja delavnica na Češkem ali v Španiji v času naslednjega E&E kongresa.

 

2. Zaradi potreb po uveljavitvi bolj enotnih postopkov dimenzioniranja na področju srednje Evrope se v vmesenem času med delavnicami opravijo posamezne strokovne naloge. Kot prva takšna naloga se izvede primerjava  rezultatov dimenzioniranja na enakih podatkih.

 

3. Pri dimenzioniranju je treba upoštevati nezanesljivost napovedovanja naraščanja prometa v projektni dobi, zato se oblikuje predlog varnostnih količnikov. Več poudarka je potrebno posvetiti izračunom prometnih obremenitev z upoštevanjem dejanskih osnih obremenitev tovornih vozil in sistemov za tehtanje tovornih vozil med vožnjo – WIM sistemov.

 

4. Vsi ugotavljamo, da se vozišča ne obnašajo tako, kot smo predvidevali – razmisliti, ali se osredotočamo na prave modele propadanja (utrujanje, razpoke). V postopku dimenzioniranja je potrebno upoštevati kriterije dinamičnih lastnosti asfaltnih zmesi, kot so togost, utrujanje, tvorba kolesnic, indirektna natezna trdnost in odpornost na nizke temperature. Priporoča se, da se preskuse izvede tudi na staranih asfaltnih zmeseh.

 

5. Pri odločanju o najboljših tehnologijah je potrebno razviti in uporabljati  modele izračuna stroškov v celotni življenjski dobi (LCCA – Life Cycle Cost Analyses).

 

6. Ponovno se naj preveri uvedba paketov za dimenzioniranje, naročniki pa naj razmislijo o možnostih alternativnih voziščnih konstrukcij, ki temeljijo na izračunu in so v času zbiranja ponudb posredovani s strani ponudnikov (dobra praksa s strani Asfinag).

 

7. Opraviti pogovore z naročniki, da se težišče izvajanja asfalterskih del prenese v sredino leta, ko so najboljši pogoji. V zadnjih letih se dela kopičijo prosti koncu leta, ko ni niti ustreznih vremenskih pogojev, izvajalci del pa imajo takrat tudi preveč dela, ki ga zato ne morejo optimalno opraviti.

Podobno je z delom v nočnem času ali pri hitrem prepuščanju ceste v promet, ko se je potrebno kar se da dobro organizirati in uporabljati razpoložljive tehnologije, ki omogočajo lažje vgrajevanje (TAZ, tople asfaltne zmesi in drugo).

 


nazaj na vrh

Login or Register