Logo
Natisni to stran

POROČILO - Strokovno srečanje in 23. redna skupščina ZAS

Poročilo 23. skupščine Združenja asfalterjev Slovenije in strokovnega posveta

 

23. Skupščina ZAS, Združenja asfalterjev Slovenije

Na skupščini je bilo prisotnih 42 udeležencev, predstavnikov podjetij in individualnih članov ZAS. Skupščino je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Mitja Čotar (Structum) kot predsednik, Dean Donko (Pomgrad) in Mitja Jurgele (DRI) kot člana.

Na skupščini je bil v prvem delu prikazan pregled dela in poslovanja združenja v preteklem letu, vključno z vsemi finančnimi izkazi. V drugem delu je bil udeležencem predstavljen program dela za naslednje leto. Poročilo o delu in planu za naprej je podal predsednik ZAS Slovenko Henigman, delo v strokovnih odborih pa so predstavili Janez Prosen, vodja TO, Mitja Čotar, vodja OZVO, Roman Bašelj, član sekcije za HI in Marjan Marolt, vodja Sekcije za izobraževanje.