Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Program dela za 2017/2018

1. Splošne naloge

• Koordiniranje asfalterske dejavnosti v Sloveniji
• Sodelovanje s članstvom: fizičnimi osebami in podjetji
• Sodelovanje s sorodnimi organizacijami: EAPA, Gestrata (A), DRC, IZS, društva za ceste, FSV (A), GZS, DAV (D), HAD (CRO) in Putar (SRB)
• Zagotavljanje sredstev za delovanje združenja
• Vodenje vseh organov združenja

• Organizacija sestankov UO, NO TO, OZVO, SI, SHI, OPD in organizacijskih odborov

• Poudarjena komunikacija preko spletne strani ZAS

• Sodelovanje z naročniki, upravljalci in lokalno skupnostjo

 

2. Organiziranje strokovnih srečanj in izobraževanj

• Strokovna srečanja (maj in november 2017)
• Izobraževanja in usposabljanja (marec in april 2017)
• 16. Kolokvij: asfalti, bitumni in vozišča (30. november in 1. december 2017, Bled)

3. Temeljne in razvojne aktivnosti (izboljšanje obstoječih in uvajanje novih tehnologij)

• Voziščne konstrukcije kot najpomembnejši element ceste
• Bitumni kot izhodišče za proizvodnjo asfaltnih zmesi (PmB in BIT)
• Alternativni materiali v asfalterstvu (guma, žlindra, dodatki, …)
• Vzpodbujanje tehnologij trajnostnega razvoja
     - Nizkotemperaturne (tople) asfaltne zmesi
     - Reciklaže
     - Asfalti za znižanje hrupa
     - Asfalti z visokimi moduli

4. Priprava gradiv, publikacij in zbornikov

• Organizacijska in strokovna telesa ZAS
• Spletna stran
• Izobraževanja in usposabljanja
• Bilten »Od skupščine do skupščine«
• Strokovni posveti

5. Priprava strokovnih gradiv 2017-2018

• Idealni projekt
• Prednosti asfalta
• Priprava novih standardov
• Priporočila za posamezne akterje v asfalterstvu (naročniki, uvozniki, proizvajalci,…)
• Zagotavljanje in kontrola kakovosti

6. Strokovna srečanja 2017-2018

• 25. maj 2017: ZAS – Strokovni posvet in 22. Skupščina ZAS, Brezovica
• 11. – 13. oktober 2017: NAPA – Paving for Performance Conference, Atlanta, ZDA
• 30. november in 1. december 2017: ZAS – 16. Kolokvij asfalti, bitumni in vozišča, Bled

• Januar 2018: GESTRATA - Bauseminar, Avstrija
• 28. februar – 2.marec 2018: DAV – Deutche Asphalttage, Berchdesgaden, Nemčija
• marec in april 2018: ZAS – Izobraževanje in usposabljanje asfalterjev

• 6. – 8. marec 2018: NAPA – World of Asphalt, Huston, Teksas, ZDA

• Junij 2018: EAPA & Eurobitume Asphalt Day
 

Login or Register