Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Program dela za 2018/2019

 1. Splošne naloge

 

• Koordiniranje asfalterske dejavnosti v Sloveniji

• Sodelovanje s članstvom: fizičnimi osebami in podjetji

• Sodelovanje s sorodnimi organizacijami: EAPA, Gestrata (A), DRC, IZS, društva za ceste, FSV (A), GZS, DAV (D), HAD (CRO) in Putar (SRB)

• Zagotavljanje sredstev za delovanje združenja

• Vodenje vseh organov združenja

• Organizacija sestankov UO, NO TO, OZVO, SI, SHI, OPD in organizacijskih odborov

• Poudarjena komunikacija preko spletne strani ZAS

• Sodelovanje z naročniki, upravljalci in lokalno skupnostjo

 

 

2. Organiziranje strokovnih srečanj in izobraževanj

 

• Izobraževanja in usposabljanja (marec in april 2018)

Mednarodni dan vzdrževanja cest (april 2018)

• Strokovna srečanja (maj 2018)

Dan asfalterjev (november 2018)

Delavnica o dimenzioniranju voziščnih konstrukcij (november 2018)


3. Temeljne in razvojne aktivnosti (izboljšanje obstoječih in uvajanje novih tehnologij)

 

• Voziščne konstrukcije kot najpomembnejši element ceste

• Vzpodbujanje tehnologij trajnostnega razvoja

      - Nizkotemperaturne (tople) asfaltne zmesi

      - Reciklaže

      - Asfalti za znižanje hrupa

      - Asfalti z visokimi moduli

Digitalizacija v proizvodnji in pri vgrajevanju asfaltnih zmesi


4. Priprava gradiv, publikacij in zbornikov

 

• Organizacijska in strokovna telesa ZAS

• Spletna stran

• Izobraževanja in usposabljanja

• Bilten »Od skupščine do skupščine«

 • Strokovni posveti

 

5. Priprava strokovnih gradiv 2018-2019

 

• Idealni projekt

• Prednosti asfalta

 Cestogradbena industrija izpostavlja veliko nižanje izpustov CO2 zaradi vzdrževanja in nadgradnje vozišč

• Prevod in priprava novih standardov

• Priporočila za posamezne akterje v asfalterstvu (naročniki, uvozniki, proizvajalci,…)

• Zagotavljanje in kontrola kakovosti

 

6. Strokovna srečanja v letih 2018 in 2019

 

30. maj 2018: ZAS – Strokovni posvet in 23. skupščina ZAS, Brezovica

14. junij - 15. junij 2018: E&E event - Eurasphalt & Eurobitume event, Beriln, Nemčija

5. november  -7. november 2018: NAPA – 1st International Conference on Stone Matrix Asphalt, Atlanta, Georgia

November 2018: ZAS – Dan asfalterjev

15.november – 16. november 2018 : Pavement Design Workshop – Moravia, Češka Republika

Januar 2019: GESTRATA – Bauseminar, Avstrija

20. januar – 23. januar 2019: NAPA – Annual Meeting, Marco Island, Florida

11. februar – 13. februar 2019: DAV/DAI Asphaltseminar, Willingen, Nemčija

Marec 2019: ZAS – Izobraževanje in usposabljanje asfalterjev - tehnični kader

4. april 2019: ZAS - Mednarodni dan vzdrževanja cest

4. april – 5. april 2019: Mednarodni seminar Asfaltni kolnici, Opatija, Hrvaška

8. april – 14. april 2019: BAUMA, München, Nemčija

November 2019: ZAS - 17. Kolokvij o asfaltih, Bitumnih in voziščih, Bled

12. februar – 14. februar 2020: DAV – Deutche Asphalttage, Berchtesgarden, Nemčija

12. maj – 14. maj 2020: 7th EAPA & Eurobitume congress 2020, Madrid, Španija


 

 

 

 

 

 

 

Login or Register