Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Proizvodnja

Proizvodnja asfaltnih zmesi v letu 2017 - pozitiven trend

 

V letu 2017 smo v Sloveniji po podatkih, ki jih je od svojih članov pridobilo Združenje asfalterjev Slovenije, proizvedli 1,79 mio ton vročih asfaltnih zmesi, kar je 200.000 ton oz. 13 % več kot v letu 2016. Pričakovan dvig proizvodnje je posledica povečanega vlaganja obeh največjih državnih naročnikov DARS in DRSI v obnovo vozišč. S pozitivnim trendom se proizvodnja bliža želeni količini dav mio ton skupne letne proizvodnje, s čimer bi lahko pričeli izboljševati slabo stanje vozišč v Sloveniji.

 

Za proizvodnjo asfaltnih zmesi je bilo v letu 2017 v Sloveniji porabljenih približno 1.240.000 ton karbonatnih, 290.000 ton silikatnih kamnitih frakcij, okoli 66.000 ton žlindre in okoli 78.000 ton bitumenskih veziv. Od tega 63.000 ton cestogradbenih bitumnov in 15.000 ton s polimeri modificiranih bitumnov. Delež modificiranih bitumnov glede na porabo vseh bitumnov je tako v letu 2017 znašal okoli 23,5 %.

 

Največji delež v celokupni proizvodnji predstavlja asfaltna zmes AC surf (905.000 ton), sledijo AC base (682.000 t), AC bin (128.000 t), SMA (68.000 t) in PA (6.000 t).

 

V Evropi je bilo v letu 2016 proizvedenih 282,5 mio ton asfalta (v EU-28 226,8 mio t), kar je nekaj več kot v letu 2015, ko je bilo proizvedenih 278,7 mio ton. Po podatkih objavljenih v »Asphalt in figures 2016« največ asfalta proizvedejo v Nemčiji (41 mio t), Turčiji (40), Franciji (34) Italiji (23), Veliki Britaniji (22) in na Poljskem (19).

 

 

 

 

 

 

 

Login or Register