Twitter
English (UK)Slovenian (sl-SI)
Menu

A+ A A-

Proizvodnja

Proizvodnja asfaltnih zmesi v letu 2016

 

Proizvodnja asfaltov 2016 v Sloveniji in Evropi ostaja nizka

V letu 2016 smo v Sloveniji po podatkih članov Združenja asfalterjev Slovenije proizvedli 1,58 mio ton vročih asfaltnih zmesi. To je ponovitev proizvodnje iz leta prej in žal še ne pomeni vrnitev v normalnost, saj še vedno krepko zaostajamo od pričakovanih 0,9 – 1 tone po prebivalcu ali 1.8 – 2.0 mio ton celokupne proizvodnje. Na ta način bi namreč lahko pričeli izboljševati zelo slabo stanje vozišč v Sloveniji.

Za proizvedene asfaltne zmesi v Sloveniji v letu 2015 je bilo porabljenih približno 1,25 mio ton karbonatnih in 0,27 mio ton silikatnih zmesi kamnitih zrn ter okoli 75.000 ton bitumenskih veziv. Od tega je bilo vgrajenih 62.000 ton cestogradbenih bitumnov in 13.000 ton s polimeri modificiranih bitumnov. Delež modificiranih bitumnov glede na porabo vseh bitumnov je tako v letu 2016 znašal okoli 17%.

V letu 2016 je bilo med ostalimi asfalti v Sloveniji proizvedenih in vgrajenih 5.000 tom PA, 85.000 ton SMA, 96.000 ton AC bin, 822.000 ton AC surf in 570.000 ton AC baze.

 

V Evropi je bilo v letu 2015 proizvedenih 278,7 mio ton, kar je več kot v letu 2014, ko je bilo proizvedenih 263,7 mio ton. V svetu se letno proizvede med 650 in 700 mio ton asfaltnih zmesi.

 

Login or Register