Oglejte si referate in okroglo mizo s 17. Kolokvija 2019

Otvoritveni govori 17. Kolokvij 2019, Bled:

• Mag. Slovenko Henigman, predsednik ZAS
• Robert Bizjak, direktor prodaje, Petrol
• Dr. Markus Spiegl, predsednik Eurobitume
• Damir Topolko, namestnik vršilke dolžnosti direktorice Direkcije RS za infrastrukturo
• Dr. Samo Peter Medved

 

 

NOVI IZZIVI ASFALTERSKE INDUSTRIJE

Aktualni izzivi asfalterske industrije v Nemčiji

Marco Bokies, direktor DAV (Nemčija)

 

 

Priprave evropske asfalterske industrije za prihodnost

Dr. Carsten Karcher, generalni sekretar EAPA (Belgija)

 

Vpliv prometnih obremenitev na cestno infrastrukturo

Dr. Aleš Žnidarič, direktor ZAG

 

Koncept najboljšega ponudnika na javnih razpisih - naša izkušnja

Christian Albrecht, Asfinag (Avstrija)

 

Pomen gradbenega sektorja v Sloveniji ter njegovega multiplikativnega učinka na slovensko gospodarstvo

Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri GZS

 

 

OKROGLA MIZA:

GRADBENIŠTVO - USPEH ALI TEŽAVA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI

Moderator: Igor E. Bergant

• Martin Gosenca, predsednik uprave CGP, d.d.
• Boris Sapač, član uprave Pomgrad, d.d.
• Doc. dr. Peter Lipar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
• Janez Kušnik, direktor projektov na DARS-u

 

Sekcija 1: OSNOVNI MATERIALI V ASFALTERSTVU (AGREGATI, BITUMNI, DODATKI) IN PONOVNA UPORABA ASFALTA

Moderator: Marijan Prešeren
Ovrednotenje zahtev za natezne lastnosti modificiranih bitumnov

Dr. Marjan Tušar, KI

 

Izkušnje s PmB 45/80 RC v Avstriji in na Češkem

Dr. Markus Spiegl, OMV (Avstrija)

 

 

Uporaba asfaltnega granulata v vezni plasti na poskusnem polju AC Brezovica – Vrhnika

Zvonko Cotič, Structum

 

 

Določanje bistvenih lastnosti s polimeri modificiranih bitumnov tipa PmB 45/80-65 po staranju

Mojca Ravnikar Turk, ZAG

 

 

Sekcija 2: ALTERNATIVNI MATERIALI IN OPREMA

Moderator: Julijana Jamnik

Spremljava stanja vozišč: meritve podajnosti in meritve debelin plasti z georadarjem

Mitja Jurgele, DRI

 

 

Uporaba hidriranega apna in cementnega prahu kot alternativa polnilu v klasični asfaltni zmesi

Marko Orešković, Univerza v Beogradu, Fakulteta za Gradbeništvo (Srbija)

 

 

Preprečitev nastanka prezgodnih cestnih poškodb z uporabo modernih tehnik pri vgrajevanju asfaltnih zmesi in varovanje okolja z znižanjem emisij CO2

Martin Fliegl, Fliegl (Nemčija)

 

 

Semi-Rigid Pavement – Vrhnje plasti za najvišje zahteve

Stefan Neumann, Christian Benkö, Baumit (Avstrija)

 

 

Sekcija 3: ASFALTNE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, TEHNIČNA REGULATIVA IN KAKOVOST

Moderator: Zvonimir Britovšek

Rekonstrukcija in dograditev prometne infrastrukture na Letališču Dubrovnik

Dr. Dejan Hribar, Strabag

 

Na poti do novega sistema specifikacij za asfalt

Prof. dr. Michael Wistuba, ISBS (Nemčija)

 

 

GRM posebna modifikacija asfalta z gumo - izkušnje v Nemčiji

CTS Bitumen (Nemčija)

 

 

Mikroasfalt za težke prometne obremenitve

Franc Pungerčič, Vianova

 

 

Sekcija 4: NAPREDNE TEHNOLOGIJE (znižanje hrupa, topli asfalti, armirani asfalti, …)

Moderator: Mitja Čotar

Tekoča hidroizolacija MMA in zaščitne asfaltne plasti

Roman Bašelj, IGMAT

 

Vgrajevanje steklenih ojačitvenih mrež na posteljici

Milan Zahalka, SAINT GOBAIN (Češka)

 

 

Vpliv ojačitvene mreže v asfaltu na odpornost proti utrujanju

Aleksander Ljubič, IGMAT 

Snemanje in montaža: Boris Moškon, BM Promedia

Additional information